FacebookMySpaceTwitterDiggGoogle BookmarksRSS FeedBBM Pin

Lectio Divina

Pendidikan Karmel

Postulat
Masa postulat bertujuan untuk membantu calon mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan memahami motivasi panggilan secara mendalam, mengembangkan kekuatan mereka dalam menjawab panggilan tersebut, ...
Read more
Novisiat
Masa novisiat adalah masa inisiasi ke dalam hidup Karmel. Pada tahap ini calon hendaknya mengalami cara hidup kita agar mampu mengetahui apakah ia cakap untuk itu. Novis hendaknya dapat mengenal dan ...
Read more
Profesi Sementara
Pada akhir novisiat para calon yang cakap dan yang memohon dengan sukarela untuk mengikrarkan profesi, hendaknya diizinkan untuk mengikrarkan profesi sementara. Profesi ini merupakan awal hidup ...
Read more
Pembinaan Bruder
"Biarawan Karmel yang tidak merasa terpanggil untuk tahbisan imamat hendaknya didorong untuk mengikuti studi, bahkan untuk mencapai gelar yang lebih tinggi, agar menjadi lebih mampu memenuhi ...
Read more
Persiapan Kaul Kekal
Setelah menyelesaikan masa profesi sementara selama lebih kurang 6-7 tahun, seorang profesan yang handal dan mendapat ijin dari pimpinan Ordo Karmel diperbolehkan untuk mengikrarkan profesi kekalnya. ...
Read more

Login Pengunjung